U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, u Kraljevu su dana 19.09.2019. godine održana tematska otvorena vrata na temu „Zašto suđenja dugo traju“.

Otvorena vrata pravosuđa

Skup je održan u prostorijama Osnovnog suda u Kraljevu, pred dvadesetak prisutnih građana sa početkom u 17 časova. Tribinu je otvorio Dejan Petković, koji je pozdravio sve prisutne, predstavio osnovne ciljeve projekta, kao i sadržinu aktivnosti koje imaju za cilj da se pravosudne institucije u što većoj meri približe građanima. Potom je reč dao učesnicima: doskorašnjoj predsednici Osnovnog suda u Kraljevu, sudiji Zlati Đorđević, sudiji Radiki Maričić i sudiji Apelacionog suda u Kragujevcu, Nadeždi Vidić. Panelisti su prisutnim građanima bliže pojasnili osnovnu organizaciju i rad suda, kao i sudski postupak, naveli su koji sve činioci utiču na dužinu trajanja postupka i ukratko prikazali na koji način strukovna udruženja pomažu građanima. Moderator je zatim pozvao građane da se uključe u diskusiju, da svojim pitanjima, sugestijama i komentarima pokrenu konstruktivan dojalog sa predstavnicima sudske vlasti. Učesnici su izneli svoja dosadašnja iskustva u vezi sa pristupom sudu i ukazali na mnoge probleme sa kojima se suočavaju, poput rada javnih izvršitelja, funkcionisanja Službe za katastar nepokretnosti, kao i neujednačenost sudske prakse. Na samom kraju, moderator se zahvalio prisutnima i pozvao ih da se uključe u slične skupove koji će se u narednom periodu održavati u njihovom gradu.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI