Forum sudija Srbije i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa su dana 05. decembra 2019. godine u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Zrenjaninu organizovali okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku". Učesnici okruglog stola putem ovih tematskih otvorenih vrata otvorili su diskusiju sa građanima o načinu rada njihovih sudova. Temu razgovora i značaj organizovanja ovog okruglog stola predstavili su predstavnici pravosuđa, među kojima su bili advokati, sudije izvršnog odeljenja, sudije privrednog i višeg suda.

Otvorena vrata Zrenjanin 2019-2

Moderator ovih otvorenih vrata bila je advokat Ntaša Stojiljković, Centar za pravosudna istraživanja – CERPIS, zatim sudije izvršnog odeljenja osnovnog suda u Zrenjaninu sudije Vuković Milka i Tapavički Petar, Javni izvršitelj za područje Višeg suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu Nikola Šender, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu i Predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije sudija Nebojša Đuričić kao i viši pravni savetnik Uroš Poluda i Dušan Protić, centar za evropsku politiku. Cilj ove diskusije bio je da se građanima da prilika da upoznaju sud iz drugačije perspektive, da kroz dijalog sa predtavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Ovaj okrugli sto se razlikovao od prethodnih zato što je diskusija ove teme bila otvorena za građane, medije i javnost. Učesnici su pokušali da ukažu na problematiku novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, da odgovore na pitanja šta to građanima donose nove izmene i dopune. Na ovu temu odgovore su dali i javni izvršitelji sa njihovim iskustvima i šta je to novi Zakon o izvšenju i obezbeđenju promenio i u pogledu njihovog rada. Specifičnost ovih otvorenih vrata bila je otvoreno učešće građanju, koji predstavljaju potencijalne učesnike u postupcima da kroz jedan otvoreni razgovor razjasne svoje nedoumice vezane za sam Zakon, njegovu primenu kao i pravičnost istog. Svi prisutni na ovom događaju su imali priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju.

Približiti građanima izmene Zakona, postupak izvršenja, njegov cilj i sve problematike bile su tema ovih razgovora. Predstavnici nosećih funkcija u pravosuđu pokušali su da kroz odgovore na pitanja dođu zajedno sa učesnicima predavanja do svih odgovora na pitanja koja stvaraju nedoumice vezane za sam Zakon kao i postupak izvršenja. Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku bila je teme ove diskusije koja ujedno kroz odgovore na pitanja daje širu sliku građanima o njihovim pravima i obavezama, pravima izvršitelja i toku postupka u izvršnom postupku. Cilj ovih otvorenih vrata bio je i razgovor o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, šta one donose građanima i na koji način se primenjuju.

Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku bila je takođe tema ove diskusije, da li i kako sami građani mogu doći do odgovora na neka sporna pitanja i kako da primene informacije kojima sada imaju pristup. Održavanjem ovakvih diskusija doprinosi se razjašnjenju onih spornih pitanja koja možda građani ne znaju, kroz objašnjavanje izmena određenih odredbi, približavanjem samog postupka onima koji će sutra možda biti učesnici u njemu.

Davanje odgovoro na sva pitanja vezana za izmene i dopune Zakona, kao i približavanje istih građanima biće predmet daljih aktivnosti i inicijativa Foruma sudija Srbije.

Članovi Foruma sudija Srbije održavanjem ovakvih tematskih otvorenih vrata trude se da približe kako izmene postojećih zakona, tako i njihovu primenu građanima i svim zzainteresovanim potencijalnim učesnicima ovakvih dešavanja.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI