U okviru projekta ,,Analiza sporova male vrednosti“ koji sprovodi Forum sudija Srbije uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS) održan je okrugli sto dana 20 juna 2019. godine.

Okrugli sto - Analiza sporova malih vrednosti

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.

Prisutnima su se najpre obratili Branislav Milunović, direktor za IT u oblasti pravosuđa i sistema za upravljanje predmetima, USAID Projekta vladavine prava (ROLPS) i Nebojša Đuričić predsednik UO Foruma sudija Srbije koji su predstavili ciljeve projekta kao i dosadanje rezultate.

Sudija Ana Lukić Vidojković, sudija Osnovnog suda u Nišu, i advokat Nenad Cvjetićanin predstavili su preliminarne statističke rezultate i njihovu prelminarnu analizu.

Na okruglom stolu razmatrana su pitanja:

  • povećanje efikasnost rada sudija na obradi predmeta u sporovima malih vrednosti i poboljšanje rada sudova,
  • bolji pristup pravdi i ostvarivanje prava građana, kao i jeftiniji troškovi suđenja za građane,
  • uspostavljanje osnova za bolje evidentiranje i praćenje slučajeva koji se odnose na sporove male vrednosti izradom predloga za modifikaciju AVP sudskog softvera.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI