Forum sudija Srbije (FSS) realizuje projekat „Analiza sporova male vrednosti“ uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS). Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.

Logo forum

FSS na osnovu gore navedenog i ugovora sa donatorom ima obavezu da realizuje pomenuti projekat u periodu od decembra 2018. godine do septembra 2019. godine.

Sa tim u vezi, FSS objavljuje ovaj konkurs za angažovanje konsultanta/ekperta u oblasti informacionih tehnologija a za potrebe izrade dela Analize sprova male vrednosti.

Opis posla i zaduženja

Konsultant treba da razvije/napiše preporuke (u formi izveštaja) za unapredjenje sudskog programa za automatsko vodjenje predmeta u cilju boljeg praćenja i evidentiranja predmeta koji se odnose na sporove male vrednosti.

Konsultant kao krajnji rezultat rada – angažovanja treba da dostavi FSS izveštaj u elektronskoj formi (putem e-maila).

Kvalifikacije i profesionalno iskustvo

  • Minimum diploma srednje stručne spreme u oblasti informacionih tehnologija (IT)
  • Minimum 5 godina radog iskustva u struci
  • Iskustvo u programiranju i razvoju aplikacija/softvera, kao i njihovom implementiranju i održavanju (rešavanju tekućih problema – grešaka u radu)
  • Poželjno iskustvo u saradnji sa sudovima  u oblasti IT
  • Pozavanje rada integralnih (IT) sistema koji koriste pravosudni organi za automatsko vodjenje predmeta
  • Poznavanje engleskog jezika

Period i trajanje angažovanja

Planirano trajanje angažovanja je u periodu od 25. jula do 15. avgusta 2019. godine.

Način prijave

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave odnosno biografije u formi CV na engleskom jeziku na e-mail adresu projects.fjs@gmail.com najkasnije do 21.07.2019. godine. Prijave nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Izabrani kandidati će biti pozvani na intervju i obavešteni o krajnjem razultatu konkursa.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI