Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
Pravo nalaže: živjeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati što ono mu pripada.“
 

Forum sudija Srbije učestvuje u projektu „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a

Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ...

Detaljnije

Forum sudija Srbije objavio konkurs za angažovanje konsultanta/ekperta za potrebe implementacije projekta „Analiza sporova male vrednosti“

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar na temu “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Kragujevcu

U okviru redovnog programa stalne obuke, Pravosudne akademija u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 14. i 15. decembra u Kragujevcu organizovala dvodnevni seminar, za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“ organizovan je u Nišu

Pravosudna akademija, u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 7. i 8. decembra, organizovala dvodnevni seminar za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije.

Detaljnije

Pokrenut projekat analize sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešće istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.

Detaljnije

Predlog izmena Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena ...

Detaljnije

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije