Forum sudija Srbije pozvao je danas sve zainteresovane strane da se aktivno uključe u proces izmene Ustava Srbije, kako bi bio izmenjen u duhu tolerancije i demokratskih prinacipa, razmene mišljenja svih zainteresovanih učesnika i javnosti, a u korist svih građana.

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3005199/apel-foruma-sudija-srbije-ustav-reformisati-u-duhu-tolerancije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI